Exhibitiion: Virgilio (Virgili Batlle Vallmajó). 

Title:
Exhibitiion: Virgilio (Virgili Batlle Vallmajó). 
When:
Sat, 15. October 2011 - Sun, 22. January 2012
Category:
Exposició Temporal Històric EN

Description

Exhibition “Virgilio” (Virgili Vallmajó Batlle). The radical aesthetic of a catalan painter anarcho-syndicalist exiled to Toulouse

Monographic exhibition about one of the most important and least known Catalan exiled artists. Born in Olot in 1915, he was completely forgotten after the Spanish Civil War. In his youth, he had worked in the production of religious images, the textile sector and the paper industry. He was involved in trade union activities while participating in diverse cultural, sporting and association initiatives. Following the military uprising against the Republic, he joined the Antifascist Committee of Sant Joan les Fonts, where he worked. He went as a volunteer to the Aragon Front and was later exiled in France. He lived for some time in Montauban and later, after marrying, he settled in Toulouse, a city with a large anarchist group, where he died of tuberculosis in 1946.

Virgili Batlle Vallmajó was a painter who, despite having produced his work amidst poverty, marginality and illness, was decisive in maintaining and renewing the progress of modernity and the avant-gardes during the 1940s. His aesthetic contribution is mainly based on experiences of a cubist background from which he developed a non-figurative painting, highly synthetic and with a strong radical nature. Historically, the work of the artist occupies a pioneering position among the creators born in the Spanish state who cultivated geometric abstraction. His paintings suggest the aspiration to construct an alternative independent reality, in keeping with his utopian and libertarian yearnings.

Based on this exhibition, curated by art historian Narcís Selles, a catalogue will be published. 

Exhibition 15.10.2011 - 22.1.2012

 

Es tracta d’una exposició monogràfica sobre un dels artistes exiliats catalans més rellevants i poc coneguts. Nascut a Olot l’any 1915, la seva memòria va ser totalment esborrada després de la Guerra Civil. De jove havia treballat en la indústria de la imatgeria, el ram del tèxtil i el sector paperer. Va desenvolupar activitats sindicals i alhora va participar en diverses iniciatives culturals, esportives i associatives. Arran de la revolta militar contra la República, es va incorporar al Comitè Antifeixista de Sant les Fonts, on treballava. Va anar de voluntari al Front d’Aragó i posteriorment es va exiliar a l’Estat francès. Va viure un temps a Montalban i després, un cop casat, s’instal·là a Tolosa de Llenguadoc, ciutat que acollia una nombrosa colònia anarquista, on va morir l’any 1946 a causa d’una tuberculosi.

Virgili Batlle Vallmajó fou un pintor que, malgrat que va realitzar la seva obra en condicions de penúria, marginalitat i malaltia, va ser decisiu per mantenir i renovellar la via de la modernitat i de les avantguardes durant els anys quaranta. La seva aportació estètica parteix bàsicament d’experiències d’origen cubista des de les quals va arribar al conreu d’una pintura no figurativa, molt sintètica i d’una gran radicalitat formal.  Històricament, l’obra de l’artista ocupa una posició pionera entre els autors nascuts a l’Estat espanyol que van conrear l’abstracció geomètrica. Les seves pintures suggereixen l’aspiració de construir una realitat alternativa i sense dependències que es pot veure en correspondència a les seves ànsies utòpiques i llibertàries.

D’aquesta exposició, comissariada per l’historiador de l’art Narcís Selles, se n’editarà un llibre-catàleg.

Exposició del 15 d'octubre de 2011 al 22 de gener de 2012.

Inauguració: 15 d'octubre a les 12h.

.

Calendar

<<  <  January 2021  >  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su