Bibliographie sur la Guerre Civile et l'Exil (basique)

 

Cette bibliographie est divisée en cinq parties:


1. Guerre Civile
2. Exil
3. Camps de concentration français
4. Mémoires d'exil

5. Audiovisuels, films, documentaires et à la radio

 

 1. Guerre Civile:

 

ABELLAN, JOSÉ LUÍS (1983). De la guerra civil al exilio republicano (1936-1977), Madrid, Editorial Mezquita.

AGUILAR, P. (1996). Memoria i olvido de la Guerra Civil española. Madrid, Alianza.

AUTORS DIVERSOS (AD.) (1986). La Guerra Civil a les comarques gironines (1936-1939). Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials.

―. GIFRE, P. (Coord.). (2000). Història de l’Alt Empordà. Col·lecció “Història de les Comarques Gironines”, Vol. I. Girona, Diputació de Girona.

―. (2005). La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939) 4. Derrota, ocupació militar i exili. Barcelona, Edicions 62.

―. (2007). Guerra Civil a Catalunya. Testimonis i vivències. Catàleg de l’exposició de l’Arxi Nacional de Catalunya (ANC). Barcelona, ANC / Memorial Democràtic / Generalitat de Catalunya.

BERNILS, J.M. (1986). La Guerra Civil a Figueres. Figueres, Ed. Empordà.

PAGÈS, P. i PÉREZ, A. (2003). Aquella guerra tan llunyana i tan propera (1936-1939). Testimonis i records de la Guerra Civil a Catalunya. Lleida, Pagès Editors.

PORTELL, R. i MARQUÈS, S. (2006). Els mestres de la República. Barcelona, Ara Llibres.

PRESTON, P. (2007). Idealistes sota les bales. Barcelona, Proa.

PUJADÓ, J. (2008). El llegat subterrani. Els refugis antiaeris de la Guerra Civil. Barcelona, Ara Llibres.

REVERTE, JORGE M. (2006). La Caída de Cataluña. Barcelona, Editorial Crítica.

SERRALLONGA URQUIDI, J. (2004). Refugiats i desplaçats dins la Catalunya en guerra 1936-1939. Barcelona, Editorial Base.

SOLÉ, Q. (2006). Catalunya 1939. L’última derrota. Barcelona, Ara Llibres.

SOLÉ SABATÉ, J. M. i VILLAROYA FONT, J. La repressió a la reraguarda a Catalunya. 1936-1939. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1989-1990

SOLÉ i SABATÉ, J.M. i VILLAROYA, J. (dir.) (2005). Breu Història de la Guerra Civil a Catalunya. Barcelona, Edicions 62. (p. 705-828)

TRAVESA, G. (2005). Refugiats, desplaçats i exiliats durant la Guerra Civil espanyola a Camprodon. Treball de Recerca de 2n de Batxillerat Social, IES-SEP La Garrotas.

 

 

2. Exil:

ABELLAN, JOSÉ LUÍS (coord.) (1976). El exilio español de 1939, Vol. VI, Madrid, Editorial Taurus.

―. (1999). Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, Vol 9: De la gran esperança a la gran ensulsiada 1930-1939. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

―. (2000). Una esperança desfeta. L’exili de 1939. Barcelona, Museu d’Història de Catalunya / Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya).

―. (2000). Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, Cartografia històrica. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

―. Edició a cura de CAMPILLO, M. i VILANOVA, F. (2000). La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). Cartes d’escriptors, intel·lectuals i científics. Quaderns de l’Arxiu Pi i Sunyer, núm. 4. Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

―. (2000). El primer exili dels bascos. Catalunya 1936-1939. Barcelona-Bilbao, Fundació Ramon Trias Fargas / Fundación Sabino Arana.

―. (PAGÈS, P. i PAYERAS, M. Coord.). (2003). 1939. L’exili dels Països Catalans. Suplement de El Temps núm. 987. València, Ed. del País Valencià.

―. BALSELLS, D. (Coord.). (2001). La Guerra Civil Espanyola. Fotògrafs per a la Història. Barcelona, MNAC.

CANAL, J. (Ed.). (2007). Exilios. Los éxodos políticos en la historia de España. Siglos XV-XX. Madrid, Sílex.

DÍAZ ESCULIES, D. (1993). Entre filferrades. Un aspecte de l’emigració republicana dels Països Catalans (1939-1945). Barcelona, Ed. La Magrana.

―. (2008). De la guerra civil, l’exili i el franquisme (1936-1975). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

DREYFUS-ARMAND, G. i TEMIME, É. (1995). Les Camps sur la plage, un exil espagnol. Français d’ailleurs, peuple d’ici. París, Éditions Autrement.

DREYFUS-ARMAND, G. (1999). L'Exil des républicains espagnols en France, de la guerre civile à la mort de Franco. Paris, Editions Albin Michel. (També hi ha edició de Crítica, Barceloa, 2000).

FIGUERES, J.M. (2007). Veus de l’exili. 20 testimonis de la diàspora catalana. Barcelona, Cossetània Edicions.

FONT AGULLÓ, J. (Coord.) (2007). Història i memòria. El franquisme als Països Catalans. València, Universitat de València.

GAITX, J. (2007). L’Exili al Baix Empordà al 1939. XVI Premi Pere Lloberas. La Bisbal, Ajuntament de La Bisbal.

JOSEPH MAYOL, M. (2008). El Bibliobús de la Llibertat. Barcelona, Simbol Ed.

MARTÍN CASAS, J. i CARVAJAL URQUIJO, P. (2002). El exilio español (1936-1978). Barcelona, Planeta.

MARQUÉS i SUREDA, S. (1995). L’exili dels mestres (1939-1975). Girona, Universitat de Girona - Llibres del Segle.

MONTELLÀ, A. (2005). La Maternitat d’Elna. Bressol dels Exiliats. Barcelona, Ara Llibres.

―. (2007). El setè camió. Barcelona, Ara Llibres.

PÀMIES, T. (1982). Los niños de la guerra, Barcelona, Bruguera.

PERNAU, J. (1989, 2ª Ed.). Diari de la caiguda de Catalunya. Barcelona, Ediciones B.

PLA BRUGAT, D. (2000). Els exiliats catalans a Mèxic. Un estudi de l’emigració republicana. Catarroja, Ed. Afers.

PRUJÀ, J. C. (2003). Premiers camps de l’exil espagnol Prats-de-Mollo, 1939. Saint-Cyr-Sur-Loire, Alan Sutton.

 

PUJOL, E. (Coord.). (2003). L’exili català del 1936-39. Un balanç. Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials. Quaderns del Cercle, 19.

 

―. (2006). L’exili català del 1936-39. Noves aportacions. Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials. Quaderns del Cercle, 22.

PUJOL, E. i SOLÉ, F. (2007). Exilis. Barcelona, Editorial Angle.

SAURET, J. (1979). L’exili polític català. Barcelona, Ed. Aymà-Proa.

SERRA, D. i SERRA, J. (2004). L’exili dels republicans. El somni derrotat. Barcelona, Editorial Columna.

SOLÉ, Q. (2006). Catalunya 1939. L’última derrota. Barcelona, Ara Llibres.

VILANOVA, F. (2006). Exiliats, proscrits, deportats. El primer exili dels republicans espanyols: dels camps francesos al llindar de la desesperació. Barcelona, Empúries.

VILARROYA, J. (2000). 1939. Derrota i exili. Barcelona, Museu d’Història de Catalunya / Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya).

―. (2002). Desterrats. L’exili català de 1939. Barcelona, Editorial Base.

VILLEGAS, J. C. (coord.) (1989). Plages d’Exil. Les camps de réfugiés espagnols en France 1939. Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) / Centre Universitaire de Nanterre et Hispanistique XX Université de Bourgogne.

ZAPATERO, V. (2002). Exilio. Madrid, Fundación Pablo Iglesias / Museo Nacional Centro Reina Sofia.

 

3. Camps de concentració français:

ANDÚJAR, MANUEL. (1990). St. Cyprien plage… Campo de concentración, Huelva, Diputación provincial de Huelva.

AUTORS DIVERSOS (AD.) (2000). Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al Migdia francès l’any 1939. Quaderns de l’Arxiu Pi i Sunyer, núm. 3. Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

AD. (Edició a cura de CAMPILLO, M. i VILANOVA, F.) (2000). La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). Cartes d’escriptors, intel·lectuals i científics. Quaderns de l’Arxiu Pi i Sunyer, núm. 4. Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

BOITEL, A. (2001). Le camp de Rivesaltes 1941-1942. Du centre d’hebergement au “Drancy de la zone libre”. Perpinyà, Editions Mare Nostrum / PUP.

CATALÀ, N. (1984). De la resistencia i la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas. Barcelona, Ed. Adgena.

COHEN, M. L. i MALO, É. (1994). Les camps du Sud-Ouest de la France: exclusion, internement et déportation, 1939-1944. Tolosa, Éd. Privat.

CROS, P. (2001). Sanit-Cyprien de 1939 à 1945. Le village, le camp, la guerre. Canet, Editions del Trabucaire.

DÍAZ ESCULIES, D. (1993). Entre filferrades. Un aspecte de l’emigració republicana dels Països Catalans (1939-1945). Barcelona, Ed. La Magrana.

DREYFUS-ARMAND, G. i TEMIME, É. (1995). Les Camps sur la plage, un exil espagnol. Français d’ailleurs, peuple d’ici. París, Éditions Autrement.

DREYFUS-ARMAND, G. (1999). L'Exil des républicains espagnols en France, de la guerre civile à la mort de Franco. Paris, Editions Albin Michel. (També hi ha edició de Crítica, Barceloa, 2000).

ESPINAR, J. (1940). Argelès-sur-Mer (Campo de concentración para españoles). Caracas, Editorial Elite.

FEBRÉS, X., GRANDO, R. i QUERALT, J. (1991). Les camps du Mépris. Des chemins de l’exil à ceux de la résistance 1939-1945. Canet, Edicions del Trabucaire.

FEBRÉS, X. (1979). Frederic Escofet, l’últim exiliat. Barcelona, Ed. Pòrtic.

FORCADA, E. i TUBAN, G. (2003). “Topografia dels camps de concentració de la Catalunya del Nord”, a L’exili català del 1936-39. Un balanç. Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials.

GARCÍA GERPÉ, M. (1941). Alambradas. Mis nueve meses por los campos de concentración de Francia. Buenos Aires, Editorial Costa.

GRANDO, R. (2006). ¡Al Campo! Espagne 1939. Exode, frontière, exil. Perpinyà, Editorial Mare Nostrum.

GRYNBERG, A. (1999). Les Camps de la honte. Les internés juifs des camps français, 1939-1944 París, Éditions de la découverte.

IZARD, P. (1974). La petite histoire : Argelès-sur-Mer. 1900-1940. Argelers, Edicions Massana.

LAHAIRE, C. (1993). Le camp de Gurs 1939-1945. Un aspect méconnu de l’historie du Béarn. Pau, Editions J&D.

METTAY, J. (2001). L’archipel du mépris. Historie du camp de Rivesaltes de 1939 à nos jours. Canet, Editions del Trabucaire.

MESTRE FERRANDO, C. (1986). Arreu la sorra. Barcelona, El Llamp.

MONTERO, J. (2000). Argelès-Sur-Mer 1939-1999. De la création d’un camp a la commémoration d’un événement. Memoire de Maîtrisse sous la direction du professeur Marie-Claude Chaput. Paris, Université de Paris X–Nanterre (Département d’Études Iberiques et Ibero-Américaines.

PECHANSKI, D. (2002). La France des camps. L’internement 1938-1946. Paris, Gallimard.

PONS, F. (1993). Barbelés à Argelès et autour d’autres camps. París, L’Hamattan.

RAFANEAU-BOJ, M.-C. (1993). Odyssée pour la liberté. Les camps de prissoniers espagnols, 1939-1945. París, Editions Denoël. (També hi ha una edició de 1995, Barcelona, Omega)

SARLÉ-ROIGÉ, Ll. (1981) Ombres de la vida i de la mort. Un exiliat català en els camps de reclusió i els sanatoris francesos. Barcelona, Ed. Pòrtic.

SENDER, RAMON J. (1971) (Escrit el 1942). Cronica del Alba. Madrid, Alianza Editorial.

STEIN, L. (1981). Par-delà l’exil et la mort. Les républicains espagnols en France. Paris, Mazarine. (edició original de 1979, Harvard)

TORMO, D. (2006). Els camps de refugiats. La Guerra Civil: balanç final. D’Argelers a el Barcarès. Barcelona, Edicions 62.

TUBAN, G. (2003). Les séquestrés de Collioure. Un camp disciplinaire au Château Royal. Perpinyà, Editions Mare Nostrum.

URZÁIZ, Francisco (1992). “St. Cyprien” dins Cuadernos Republicanos. Núm. 12, octubre de 1992; Madrid, p. 41-45.

VILANOVA, F. (2006). Exiliats, proscrits, deportats. El primer exili dels republicans espanyols: dels camps francesos al llindar de la desesperació. Barcelona, Empúries.

VILLEGAS, J. C. (coord.) (1989). Plages d’Exil. Les camps de réfugiés espagnols en France 1939. Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) / Centre Universitaire de Nanterre et Hispanistique XX Université de Bourgogne.

VIVES CLAVÉ, P. (1972). Cartes des dels camps de concentració. Barcelona, Ed. 62.

 

4. Mémories d’exil:

 

ALBERTI, R. (1942). Vida bilingüe de un refugiado español en Francia (1939-1946). Buenos Aires, Editorial Bajel.

AUTORS DIVERSOS (AD.) (1993). Quaranta anys d’exili (1939-1975). Memòria i història. Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

―. (BUSQUETS i GRABULOSA, Ll.; Introducció, notes i edició) (1994). París-Santiago de Xile. Quatre visions d’un mateix viatge a l’exili. C. A. Jordana, Domènec Guansé, Joan Oliver i Xavier Berenguel. Barcelona, Editorial La Magrana.

―. Edició a cura de CAMPILLO, M. i VILANOVA, F. (2000). La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). Cartes d’escriptors, intel·lectuals i científics. Quaderns de l’Arxiu Pi i Sunyer, núm. 4. Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

―. (2002). Josep Bartolí. Un creador a l’exili. Barcelona, Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.

―. (2006). Les dones del 36. Un silenci convertit en paraules (1997-2006). Barcelona, Dones del 36.

―. (2007). La Guerra Civil a Olot. Testimonis i vivències. Estudis Històrics de la Garrotxa, 2. Olot, ACGAX.

ALMENARA, ROC D’. (1943). Diari d’un refugiat català, Mèxic, Biblioteca Catalana.

ANDÚJAR, MANUEL. (1990). St. Cyprien plage… Campo de concentración, Huelva, Diputación provincial de Huelva.

ARMANGUÉ, JOSEFA. (1981). Una familia en exili: memòries (1935-1965), Ed. Curial, Barcelona, Ed. Curial.

ARTÍS-GENER, A. (1976). La diàspora republicana. Barcelona, Ed. Euros.

―. (1984) Els vençuts. Barcelona, Ed.62 / Ed.Orbis.

AUB, M. (1955). Ciertos cuentos. Mèxic, Antigua Librería Robredo.

―. (1965). Campo francés, París.

AYALA, FRANCISCO. (1988). Recuerdos y olvidos. I Del paraíso y el destierro, Madrid.

AZAÑA, M. (1977). Los españoles en guerra. Barcelona, Crítica

―. (1980). Memorias políticas y de guerra. Vol II. Barcelona, Crítica.

―. (2000). Diarios completos. Barcelona, Crítica.

Bartolí, J. [et al., MOLINS, N.] (1944). Campos de concentración: 1939-194... México D.F., Iberia.

BARTRA, A. (1982). Crist de 200.000 braços, Barcelona, Editorial Proa.

BENET, J. (1981). Exili i mort del President Companys. Barcelona, Empúries.

―. (1999). Carles Rahola afusellat. Barcelona, Empúries.

―. (2003). Domènec Latorre, afusellat per catalanista. Barcelona, Ed. 62.

BENGUEREL, X. (1971). Memòries (1905-1940). Barcelona, Ed. Alfaguara.

―. (1979). Els Vençuts (1939). Ed. Club del Llibre, Barcelona.

―. (1982). Memòries d’un exili: Xile 1940-1952, Ed. 62, Barcelona.

BLADÉ i DESUMVILA, A. (1976). L’exilíada (dietari de l’exili, 1939-1940). Barcelona, Pòrtic.

―.(1993). De l’exili a Mèxic, Curial, Barcelona.

BONET LÓPEZ, L. (2002). Mémoires d’un exil espagnol. Paris, Le Croît vif.

BORRELL MERLIN, MARIA DOLORES. (1991). “Exilio catalán y desde Cataluña en la fase final de la guerra. Un día en la vida de un exiliado catalán en Francia (Testimonio escrito)”, en Españoles en Francia 1936-1946, Coloquio Internacional. Trabajos Presentados, Salamanca, 2,3 y 4 de mayo de 1991, pp. 583-588.

BOSCH I GIMPERA, P. (1980). Memòries. Barcelona, Ed. 62.

BOSCH, GUIFRÉ. (1991). Boires d’ahir. Memòries des de l’exili. Barcelona, Ed. Columna.

CAMPSOLINAS, C. (2007). Un hombre por un costal de trigo. Memorias de un soldado republicano. Barcelona, El Viejo Topo / Memorial Democràtic. (1ª ed. 1987, Paris).

CANTURRI, Enric. (1987). Memòries (república, guerra i exili). Ajuntament de la Seu d’Urgell, L’Avenç.

CAPDEVILA, J. M. (1971). Del retorn a casa. Barcelona, Pòrtic.

CATALÀ, N. (1984). De la resistencia i la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas. Barcelona, Ed. Adgena.

CORREDOR, J. Mª (1967). Converses amb Pau Casals (Records i opinions d’un mùsic). Barcelona, Ed. Selecta.

CORRETGER, M. (1995). Alfons Maseras, intel·lectual d’acció i literat. Barcelona, Curial.

CROS, P. (2001). Sanit-Cyprien de 1939 à 1945. Le village, le camp, la guerre. Canet, Editions del Trabucaire.

DE ORRIOLS, A. (2008). Las Hogueras del Pertús. Diario de la evacuación de Cataluña. Castro/ Moret, Ediciós do Castro.

DEULOFEU, A. (1974) Memòries de la revolució, de la guerra i de l’exili. Figueres, Ed. Emporitana.

FABRA, C. (1991). Pompeu Fabra, el meu pare. Records personals de Carola Fabra recollits per Rosa Maria Pinyol. Barcelona, La Campana.

FEBRÉS, X. (1999). Homenatge a Frederic Escofet (1898-1987): un militar al servei de Catalunya. Barcelona, Generalitat de Catalunya / Departament de Presidència.

FERNÁNDEZ, José. (1999). Memorias de un niño de Moscú, Barcelona, Planeta.

FERRAN DE POL, Ll. (1972). De lluny i de prop. Barcelona, Ed. Selecta.

―. (2003). Campo de concentración 1939. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAM).

FIESTAS MARTÍ, SIMÓN. (2006). Vivencias de un piloto-aviador (1936-39) i otros relatos históricos. Terrassa, Antoni Febrés.

FIGUERES, J.M. (2007). Veus de l’exili. 20 testimonis de la diàspora catalana. Barcelona, Cossetània Edicions.

FONTSERÉ, C. (1999). Un exiliat de tercera. A París durant la Segona Guerra Mundial. Barcelona, Proa.

―. (2006). Memòries d’un cartellista del 36 (1931-1939). Barcelona, Proa.

FORNAGUERA, MIQUEL. (2000). Fugida!. Barcelona, PPU, SA (originalment a Gràfiques Mora-Escofet & Cia, Ltdª. Barranquilla, 1962)

FORTEA, J. (1981). Amor y lucha (ilusiones ahogadas). Barcelona.

FRANCÈS, J.M. (1962). Memorias de un zero a la izquierda. Medio siglo en comprimidos. Cincuenta años de vida de una ciudad y de cuatro continentes, a través de los recuerdos de un hombre perfectamente gris. Ed. Olimpo.

FUSTER, JOAN. (1991). Textos d’exili, València, Generalitat Valenciana.

GASCH, S. (2002). Etapes d’una nova vida (dietari de l’exili). Barcelona, Quaderns Crema.

GIRÓ, J. (2001). Dos homes de pau en temps de guerra. Barcelona, Ed. Claret.

GONZÁLEZ JUÁRRANZ, P. (2006). Testimonio. Inèdit (facilitat per Salomó Marquès).

JULIÓ, M. (2003). Vida endins. Crònica d’un exili a Xile. Barcelona, Ed. Viena.

JUVÉ, T. (2005). L’Aiguamort a la ciutat: memòria d’exili. El Prat del Llobregat, Editorial Rúbrica.

KENT, V. (1947). Quatre ans à Paris. Paris, Éditions le Livre du Jour.

MANENT, J. (2005). Pompeu Fabra a l’exili. Barcelona, Proa.

MARFIL, J. (2003). J’ai survécu à l’enfer nazi. Paris, L’Harmattan.

MISTRAL, S. (1940). Éxodo. Diario de una refugiada española. Mèxic DF, Ediciones Minerva.

MIRÓ, A. (1976). L’Exilé. Souvenirs d’un républicain espagnol. París, Éditions Galilée.

MARQUÉS, S. (2001). Martí Rouret. Maestro, republicano y catalán. Girona, Colegio de Jalisco, Ajuntament de L’Escala, Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona.

―. (2004). Los Hermanos Bargés Barba. Maestros renovadores en Cataluña y México. Zapopan, Colegio de Jalisco / Generalitat de Catalunya.

MONTSENY, F. (1977). Cent dies de la vida d’una dona (1939-1940). Barcelona, Galba Edicions.

―. (1969). Pasión y muerte de los españoles en Francia. Tolosa de Llenguadoc, Edicions Espoir.

MORAL, R. (1979). Diari d’un exiliat. Fets viscuts (1939-1945). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAM).

MURIÀ, A. (1990). Crònica de la vida d’Agustí Bartra. Barcelona, Pòrtic.

MURIÀ, J. (2003). Memòries al final de la Guerra. Zapopan, Jalisco (Mèxic), Tallers Cárdenas y Asociados.

MURIÀ, M. (2002). Memòries d’un exiliat (1939-1948). Lleida, Pagès Ed.

OLIVA BERENGUER, R. (2006). Éxodo del campo de Argelès a la Maternidad de Elna. Barcelona, Viena Edicions.

PAGÈS, P. i PÉREZ, A. (2003). Aquella guerra tan llunyana i tan propera (1936-1939). Testimonis i records de la Guerra Civil a Catalunya. Lleida, Pagès Editors.

PÀMIES, T. (1975). Quan érem refugiats. Barcelona, Ed. Dopesa.

PÀMIES, T. (2000). Memòries de guerra i d’exili. De quan èrem capitans. Barcelona, Proa.

PI i SUNYER, C. (1986). La Guerra (1936-1939) Memòries. Barcelona, Pòrtic.

―. (2000). 1939. Memòries del primer exili. Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i locals.

POBLET, J.M. (1942). De Barcelona a l’Havana… passant per Darnius, Mèxic DF [s. n.].

―. (1978). Els darrers temps de la Generalitat i la República. Barcelona, Dopesa.

PONS, A. (1998). Pere Calders, veritat oculta. Barcelona, Ed. 62.

PONS, F. (1993). Barbelés à Argelès et autour d’autres camps. París, L’Hamattan.

POUS I PAGÈS, J. (2002). Memòries d’exili. Catarroja, Ed. Afers.

REVERTE, JORGE M. (2001). Niños de la guerra. Hijos de la guerra. Testimonios y recuerdos. Madrid, Temas de Hoy.

ROJO, J.A. (2006). Vicente Rojo. Retrato de un general republicano. Barcelona, Tusquets Editores.

ROJO, V. (1974). ¡Alerta los pueblos! Barcelona, Ariel.

ROIG, M. (2001) [1977]. Els catalans als camps nazis. Barcelona, Ed. 62.

ROMAGUERA, J. (2002). Magí Murià, periodista i cineasta. Memòries d’un exiliat, 1939-1948. Lleida, Pagès Editors.

ROVIRA I VIRGILI, A. (1976) [1940]. Els darrers dies de la Catalunya Republicana. Memòries sobre l’exili català. Barcelona, Curial.

SALES, J. (1956). Incerta Glòria. Barcelona, Club Editor.

SANS SICART, J. (2004). Comissari de xoc. Crònica íntima d’una guerra que mai no em vaig imaginar. Barcelona, Milenio

―. (2006). Reflexiones de un libertario. Barcelona, Milenio.

―. (2007). El dia de les sirenes. El triomf anarquista el 19 de juliol de 1936. Barcelona, Pagès Editors.

SARLÉ-ROIGÉ, Ll. (1981) Ombres de la vida i de la mort. Un exiliat català en els camp de reclusió i els sanatoris francesos. Barcelona, Ed. Pòrtic.

SERRAHIMA, M. (1978). Memòries de la Guerra i de l’exili (1936-1940), 2 vols., Barcelona, Edicions 62.

SOLANO PALACIO. (2004). El éxodo por un refugiado español. Santiago de Chile, Centro cultural de España (originalment a Más Allá, Valparaíso, 1939).

SOLDEVILA, F. (1995) Dietaris de l’exili i del retorn. I. L’Exili. (Edició, notes, introducció i fotobiografia a cura d’Enric Pujol). València, Ed. 3 i 4.

URZÁIZ, Francisco (1992). “St. Cyprien” dins Cuadernos Republicanos. Núm. 12, octubre de 1992; Madrid, p. 41-45.

VENTOSA, C. (1980). Temps de Guerra (diari íntim 1938-1939). Barcelona, El Cep i la Nansa Edicions.

VERDAGUER, P. (2002). Pàgines d’un exili ordinari. El Prat del Llobregat, Ed. Rúbrica.

VILA, P. (1989). He viscut. Barcelona, La Campana.

VILAR, P. (1982). “Quelques mots sur un témoigne”. Dins MORAL i QUEROL, R. Journal d’Exil (1938-1945). Paris, Eole.

VIVES CLAVÉ, P. (1972). Cartes des dels camps de concentració. Barcelona, Ed. 62.

XIRAU, J. (2000). Obras Completas. Anthropos.

XURIGUERA, J. B. (1981). Diari del primer any d’exili a França. Barcelona, Editorial 7 i ½.

ZUGAZAGOITIA, J. (2001). Guerra y vicisitudes de los españoles. Barcelona, Tusquets.

 

 

 5. Audiovisuals, films, documentals i ràdio:

 

Amalric, Jean-Pierre; Juliá, Santos. Exilios: refugiados españoles en el Mediodía de Francia, Madrid: UNED, 1994.

30 minuts (Programa de televisió). Seleccions [Els Secrets de l'últim exiliat] [Enregistrament vídeo] ; un reportatge de: Pedro Barbadillo, Ramon Vallès ; producció: Muntsa Tarrés, Joana Artís ; [Barcelona] : Televisió de Catalunya, cop. 2001. [Testimoni d'Antonio García Barón, anarquista espanyol que va estar a un camp de concentració alemany i posteriorment va marxar a l'exili a Bolivia]

Montserrat BESSES i Pere LÓPEZ, 2002, “Veus ofegades. Cartes d’un exili a França”, reportatge emès per TVC1, [Sant Joan Despí] : Televisió de Catalunya. Serveis Informatius, cop. 2002

Tarasca (Programa de televisió). Seleccions L'Exode d'un peuple [Enregistrament vídeo] : février 1939 : par Louis Llech et Louis Isambert ; [Barcelona] : Televisió de Catalunya, cop. 2002 [Relat, a partir d'imatges d'arxiu donades per Lluís Llech i testimonis directes, de la peripècia dels catalans que van perdre la guerra i es van veure forçats a pendre el camí de l'exili].

Terra (Programa de televisió). Seleccions La Síndrome d'una guerra [Enregistrament vídeo] ; Televisió de Catalunya ; 2001 [S'exposen experiències personals sobre les lluites antifranquistes: maquis, exiliats en camps de refugiats francesos... etc.]

Anònim, 2000, Casals, una batuta per la pau, Generalitat de Catalunya i Òrbita, Barcelona.

 

FONS VIDEOGRÀFIC DEL SERVEI DE MITJANS AUDIOVISUALS (Generalitat de Catalunya / Departament d’Ensenyament)

 

El servei de mitjans audiovisuals del Departament d’Ensenyament disposa de diversos vídeos que tenen relació amb la Guerra Civil i amb personalitats del món polític o literari que van haver d’exiliar-se. Aquests vídeos estan a disposició de tots els centres educatius de Catalunya. A continuació recollim el títol, l’editor i un petit resum dels vídeos, el contingut dels quals té relació directa o indirecta amb l’exili de 1939.

 

Del Exilio a la Resistencia. Pyrene, P.V.

Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar (1939-1950). Fundació Serveis de Cultura Popular

Per Catalunya! Vida i mort de Lluís Companys. Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament) (1979, Josep Mª Forn)

Catalunya sota les bombes. Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament)

Violència a la reraguarda.Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament)

Poblenou sota la guerra civil. Arxiu Històric del Poblenou

República i Generalitat Apolo-Films, S.A.

Sèrie DRAGUI: Capítol integrat en el compendi número 9, que comprèn els esdeveniments del anys 1930-1969.

La guerra civil (1936-1939). Fundació Serveis de Cultura Popular

La Maternité d’Elne. 2002. Productora Taxi Brous/France. Realització : Frederic Goldbronn

La Generalitat restaurada (1970-1980). Fundació Serveis de Cultura Popular

 

 

CAMINO, JAIME; La Guerra Civil Española. Los niños de Rusia, Planeta D. Historia, Nº Expediente: 71.066, S.A.V. Editora, 2002, [DVD].

CAPUZZO DOLCETTA, MARCO (Dir.); La grande storia. Odessa, Rai Trè, Roma, 2005, [VHS].

CARVAJAL, PEDRO (Dir.); La Guerra Civil Española. Exilio, Planeta D. Historia, TVE, Fundación Pablo Iglesias, ESDOCU, Nº Expediente: 72.396, S.A.V. Editora, 2002, [DVD]. Durada: 114’

CORCUERA, JAVIER (Dir.); La Guerra Civil Española. La guerrilla de la memoria. Recuerdo de los maquis, Planeta D. Historia, Oria Films, Canal +, Ministerio de Educación y Cultura, Cherokee Luz, Nº Expediente: 73.178, S.A.V. Editora, 2002, [DVD].

HART, DAVID (Dir.); La Guerra Civil Española. Cara y cruz de la revolución, Planeta D. Historia, Nº expediente: 68.625, Granada Televisión Ltd, S.A.V. Editora, 1982. [DVD].

HART, DAVID (Dir.); La Guerra Civil Española. El preludio de la tragedia (1931-1936), Planeta de Agostini, Nº expediente: 68.621, Granada Televisión Ltd, S.A.V. Editora, 1982. [DVD].

HART, DAVID (Dir.); La Guerra Civil Española. Franco y los nacionalistas, Planeta D. Historia, Nº expediente: 68.624, Granada Televisión Ltd, S.A.V. Editora, 1982. [DVD].

HART, DAVID (Dir.); La Guerra Civil Española. La guerra de los idealistas, Planeta de D. Historia, Nº expediente: 68.623, Granada Televisión Ltd, S.A.V. Editora, 1982. [DVD].

HART, DAVID (Dir.); La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, Planeta de Agostini, Nº expediente: 68.622, Granada Televisión Ltd, S.A.V. Editora, 1982. [DVD].

HART, DAVID (Dir.); La Guerra Civil Española. Victoria y derrota, Planeta D. Historia, Nº expediente: 68.626, Granada Televisión Ltd, S.A.V. Editora, 1982. [DVD].

SERRA, JAUME Y SERRA, DANIEL (Dir.); La Guerra Civil Española. El sueño derrotado, Planeta D. Historia, Nº Expediente: 79.354, S.A.V. Editora, 2004, [DVD].

SERRA, JAUME Y SERRA, DANIEL (Dir.); La Guerra Civil Española. La guerra cotidiana. Una visión personal sobre el absurdo de la guerra y la grandeza del ser humano, Planeta D. Historia, Nº Expediente: 69.957, S.A.V. Editora, 2002, [DVD].

SOLER, LLORENÇ (Dir.); Francisco Boix. Un fotógrafo en el infierno, Área de Televisión, s.l., Sogecable S. A., Canal +, 2000, D.L-17465-2000. [VHS].

LOACH, KEN (Dir.); Tierra y Libertad, British Screen con la colaboración de European Co-Productions Fund (Uk), BBC Films, Degeto para ARD, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Bim Distribuzione, Diaphna, el Fondo Eurimages del Consejo de Europa y Canal+ España; con la participación de Televisión Española (TVE), Nº Expediente: 049194, Pioneer electronics iberica S.A., 1995.

Tarasca (TVC). (2003). L’èxode d’un poble / L'Hora Zero / Agustí Centelles / Prohibida l'Evasió. Durada: 30’ x 4

 

Zona Roja (TVC). (2005). Durada: 180’

 

Exilis (TVC). (2006)

 

RTVE (1994). La España Peregrina. Ayer. Durada: 58’

 

El llarg camí de l'exili (TVC). (1997). Durada: 60’

 

AD (1999). Argelers n'oublie pas la Retirada et les Camps. Durada: 60’

 

AD (2002). Guerra Civil a Catalunya. Testimonis i records. Diputació de Barcelona / Xarxa de Municipis. Pyrene, PV / AGE. Durada: 75’ (Entrevistes transcrites i ampliades a PAGÈS, P. i PÉREZ, A. (2003). Aquella guerra tan llunyana i tan propera (1936-1939). Testimonis i records de la Guerra Civil a Catalunya. Lleida, Pagès Editors).

 

El comboi del 927 (TVC). (2004). Durada: 40’

 

Les fosses del Silenci BELIS, R. i ARANGOU, M. (2002)

 

Els nens perduts del Franquisme BELIS, R. i ARANGOU, M. (2002)

 

La Vieja Memoria CAMINO, J. (1976)

 

Soldados de Salamina TRUEBA, D. (2002)

 

Conseil Géneral de l'Aude (2000). La memoire blessé. Hommage aux Républicains Espagnols. Durada: 35’

 

AD. (Generalitat de Catalunya). (1991). Lluís Companys. Durada: 18’

 

AD. (Associació d'Amics d'en Franch). (2004). J. Franch Clapers. Una memòria que no vol morir. Durada: 50’

 

UNED / Universitat de Toulouse Le Mirail. (Dir. Jean Pierre Amalric / Santos Juliá) (1994). Exilios. Refugiados Espanyoles en el Mediodía de Francia. Durada: 52’

 

PORLAN, A. (2004). Las Cajas Españolas. Durada: 90’

 

MONESMA, EUGENIO (Govern d’Aragó, 1999). Las ilusiones perdidas. Cap. 1: El Exilio. Durada: 57’

 

Journal de Rivesaltes (Friedel Bohny-Reiter, 1941-1942). (1992). Jacqueline Veuve. 77’

 

Trinxeres i Guerra Civil: El Pallars (1936-1939). (2004). Sèrie Llocs de memòria històrica, núm. 1. Universitat de Lleida.

 

Terra de Frontera: Els Pirineus catalans entre dues guerres (1938-1945). (2006). Sèrie Llocs de memòria històrica, núm. 2. Universitat de Lleida. 31’

 

La reconstrucció de postguerra: Construir sobre runes. (2006). Sèrie Llocs de memòria històrica, núm. 3. Universitat de Lleida.

 

Un camp de batalla de la Guerra Civil al front del Segre: El Merengue i la Lleva del Biberó (1938). (2006). Sèrie Llocs de memòria històrica, núm. 4. Universitat de Lleida.

 

Jesús Garay ; “Mirant al cel” Ficció documental. 2008. 83 minuts

 

Pablo Tulián i Nicolás Escobar “La canalla(da) de Sant Felip Neri” 2008. 33 minuts. Català. Format: 16:9 – Digital

 

Solé, Felip (2009). El camp d’Argelers.

 

 

 

7. Ràdio

Catalunya Ràdio. (2006). Veus de l’exili. 30 capítols d’uns 50 minuts, del 28 de gener al 2 d’abril de 2006. Barcelona,

 

http://www.catradio.cat/audio/250627/2006-Veus-de-lexili

 

virtual visitfra1 250p

StorymapENG

WebdocENG

Agenda

<<  <  Juin 2025  >  >>
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Aucun événement disponible pour l'instant