Home
CatalanSpanishFrenchEnglish
 

Territori

There are no translations available.

 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern


En aquest epígraf  4.Territori s’hi pot trobar, si s’escau, la informació relativa a:


-          Plans territorials sectorials

-          Informació geogràfica

 

Actualment, per a l'entitat, aquest tipus d'informació no s'escau.