Inici > Transparència > 6. Procediments jurídics
CatalàEspanyolFrancèsAnglès
 

Procediments jurídics

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

En l’epígraf  6.Procediments jurídics s’hi pot trobar, si s’escau, la informació relativa a:


-          Normativa

-          Règim d’intervenció administrativa

-          Revisió d’actes administratius

-          Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

-          Dictàmens

 

Es pot descarregar la documentació en els enllaços següents:


Llei 17 1990, 2 novembre, de Museus

Decret 35 1992, 10 febrer, desplegament parcial Llei de Museus

Decret 232 2001, 28 agost, Personal Tècnic i Directiu de Museus

- Directives, instruccions i circulars

- Normativa en tràmit

- Règim d'intervenció administrativa, revisió d'actes, resolucions i dictàmens

- Estatuts del Consorci del Museu Memorial de l'Exili