Accueil > Transparència > 2. Economia i finances
CatalanEspagnolFrançais Anglais
 

Economia i finances

There are no translations available.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En l’epígraf  2.Economia i finances s’hi pot trobar, si s’escau, la informació relativa a:

-Pressupostos

-Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

-Patrimoni

-Subvencions i ajuts

Es pot descarregar la documentació en els enllaços següents:

- Liquidació pressupost 2014

- Liquidació pressupost 2015

- Liquidació pressupost 2016

- Liquidació pressupost 2017

- Comptes anuals i informe auditoria 2014

- Comptes anuals i informe auditoria 2015

- Comptes anuals i informe auditoria 2016 

- Comptes anuals 2017 

- Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

- Informe d'auditoria de comptes i fiscalització 2015

- Informe d'auditoria de comptes i fiscalització 2016

- Patrimoni

- Subvencions i ajuts