Home > Museum > El Perfil del Contractant > Licitacions
CatalanSpanishFrenchEnglish
 

Licitacions

There are no translations available.

El passat 23 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7397 la licitació del contracte dels serveis educatius del MUME.

 

Més informació al següent enllaç:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=790639&language=ca_ES