Inici
CatalàEspanyolFrancèsAnglès
 

Línies d'actuació

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En aquest epígraf  5.Línies d’actuació s’hi pot trobar, si s’escau, la informació relativa a:

-          Plans i programes generals i sectorials

-          Auditories dels serveis públics

-          Informació estadística

 

Es pot descarregar la documentació en els enllaços següents:

 

- Línies d'actuació prioritàries 2015

- Línies d'actuació prioritàries 2016

- Línies d'actuació prioritàries 2017

- Línies d'actuació prioritàries 2018

- Línies d'actuació prioritàries 2019

- Auditories dels serveis públics

- Estadística oficial

- Informació estadística 2014

- Informació estadística 2015

- Informació estadística 2016

- Informació estadística 2017

- Informació estadística 2018