Inici
CatalàEspanyolFrancèsAnglès
 

Contractació

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En aquest epígraf  3.Contractació s’hi pot trobar, si s’escau, la informació relativa a:

-          Contractació

-          Convenis

 

I es pot descarregar la documentació en els enllaços següents:

- Contractació

- Convenis vigents