Inici
CatalàEspanyolFrancèsAnglès
 

Economia i finances

 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En l’epígraf  2.Economia i finances s’hi pot trobar, si s’escau, la informació relativa a:


-          Pressupostos

-          Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

-          Patrimoni

-          Subvencions i ajuts

 

Es pot descarregar la documentació en els enllaços següents:


- Liquidació pressupost 2014

- Liquidació pressupost 2015

- Liquidació pressupost 2016

Comptes anuals i informe auditoria 2014

- Comptes anuals i informe auditoria 2015

- Comptes anuals i informe auditoria 2016

- Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

- Patrimoni

- Subvencions i ajuts