Inici
CatalàEspanyolFrancèsAnglès
 

Organització

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

En aquest epígraf 1.Organització s’hi pot trobar, si s’escau, la informació relativa a:

-Estructura organitzativa i de funcionament

-Alts càrrecs i directius

-Empleats públics

-Convocatòries: accés i resolució

-Representació sindical

 

Es pot descarregar la documentació en els enllaços següents:

- Organigrama

Perfil i trajectòria professional del director

Estatuts vigents

- Catàleg de serveis

- Catàleg de procediments

- Alts càrrecs i directius - Incompatibilitats, Activitats, Béns, Codi de bones pràctiques

- Plantilla de personal 2014-2015

- Plantilla de personal 2016

- Plantilla de personal 2017

- Plantilla de personal 2018

- Plantilla de personal 2019

- Personal adscrit

Efectius i retribucions 2014

- Efectius i retribucions 2015

- Efectius i retribucions 2016

- Efectius i retribucions 2017

- Efectius i retribucions 2018

- Convocatòries - Accés i resolució

- Representació sindical