Inici
CatalàEspanyolFrancèsAnglès
 

Organització

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

En aquest epígraf 1.Organització s’hi pot trobar, si s’escau, la informació relativa a:

 

-Estructura organitzativa i de funcionament

-Alts càrrecs i directius

-Empleats públics

-Convocatòries: accés i resolució

-Representació sindical

 

Es pot descarregar la documentació en els enllaços següents:

 

Organigrama

Perfil i trajectòria professional del director 

Adhesió al codi de conducta

Estatuts vigents

Catàleg de serveis

Catàleg de procediments

Alts càrrecs i directius - Incompatibilitats, Activitats, Béns, Codi de bones pràctiques

Plantilla de personal 2014-2015

Plantilla de personal 2016

Plantilla de personal 2017

Plantilla de personal 2018

Plantilla de personal 2019

Personal adscrit

Efectius i retribucions 2014

Efectius i retribucions 2015

Efectius i retribucions 2016

Efectius i retribucions 2017

Efectius i retribucions 2018

Convocatòries - Accés i resolució

Representació sindical