Inici
CatalàEspanyolFrancèsAnglès
 

Consell assessor científic i pedagògic

D’acord amb els estatuts del Consorci del MUME (article 13), el Consell Assessor Científic i Pedagògic és l'òrgan de consulta i assessorament del Consorci i està integrat per un màxim de 22 persones de reconegut prestigi professional en les activitats que són objecte del Museu Memorial de l'Exili.

 

Les funcions del Consell Assessor Científic i Pedagògic són les següents:


a) Proposar les actualitzacions corresponents dels projectes museístics i dels centres interpretatius.

b) Proposar el contingut historiogràfic de les actuacions, així com dels grans eixos generals de treball científic i pedagògic.

c) Definir els continguts científics, històrics i pedagògics.

d) Proposar relacions amb la comunitat científica i educativa per garantir la qualitat de les actuacions.

e) Informar l'adaptació pedagògica dels continguts.

f) Impulsar la renovació discursiva i la reflexió argumental al voltant de les temàtiques del Museu Memorial de l'Exili.

g) Impulsar, si s'escau, la formalització de convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

h) Emetre els altres informes que el Consell d'Administració, el/la president/a li demanin.

i) Assistir els òrgans de govern i administració de l'entitat en tot el que requereixin.Membres del Consell Assessor Científic i Pedagògic del MUME: Jordi Font Agulló
(Director del Museu Memorial de l’Exili)

Alícia Alted (Professora titular de la UNED)

Roger Barrié (Historiador)

Martine Camiade (Catedràtica de la Universitat de Perpinyà)

Eduard Carbonell (Museòleg, membre de l’Institut de Patrimoni Cultural i professor de la Universitat de Girona)

Geneviève Dreyfus-Armand (Investigadora sobre l’exili republicà i exdirectora de la Biblioteca de Documentació Internacional Contemporània, Nanterre)

Rubèn Doll (Historiador)

Jordi Gaitx (Historiador i arxiver)

Anna Maria Garcia (Catedràtica de la Universitat de Girona)

Jordi Guixé (Doctor en Història i director de l'Observatori de Memòries Europees - Universitat de Barcelona)

Salomó Marquès (Catedràtic emèrit de la Universitat de Girona)

Josep Maria Murià (Historiador i expresident del Colegio de Jalisco a Guadalajara)

Enric Pujol (Doctor en Història, professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i comissari d’exposicions)

Francesc Vilanova (Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Arxiu de la Fundació Carles Pi i Sunyer)